เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย

สถานีตำรวจอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และแจ้งเตือนการตกแต่งสภาพรถ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถเอง และต่อผู้อื่น ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด