“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

การร่วมกิจกรรมของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ร้านอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูชำนาญการพิศษ นายว่อง สันกว้าน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท