เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม “เตรียมพร้อมรับรายงานตัวนักเรียน”ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม “เตรียมพร้อมรับรายงานตัวนักเรียน”ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  พร้อมด้วยคณะครูและนักการภารโรง เตรียมสถานที่สำหรับรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563   และ ม.4 ในวันที่14 มิถุนายน 2563  ปีการศึกษา 2563 และจุดบริการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด