แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม

แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางยุพินพรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เนื่องในโอกาส ย้ายรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย