แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม

แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางยุพินพรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เนื่องในโอกาส ย้ายรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา