แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาศร สิงห์คำโม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับทองแดงรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานานชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด