แสดงความยินดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประเทศ

แสดงความยินดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประเทศ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ธรรมรัตน์ นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รับมอบรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษา พ.ศ.2564 ภายใต้กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565 ประจำวันพุธ ที่23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  มอบโดย ท่านอัมพร พินะสาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย