แสดงความยินดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประเทศ

แสดงความยินดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประเทศ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ธรรมรัตน์ นามศิริ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รับมอบรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษา พ.ศ.2564 ภายใต้กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2565 ประจำวันพุธ ที่23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  มอบโดย ท่านอัมพร พินะสาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)