แสดงความยินดี นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

แสดงความยินดี นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร พัฒนะ พันทวีล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 เรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.ร.ม.ท.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2565 ให้แก่นางสาวสุจิตราสงครามรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา