แสดงความยินดี นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

แสดงความยินดี นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร พัฒนะ พันทวีล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 เรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.ร.ม.ท.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2565 ให้แก่นางสาวสุจิตราสงครามรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย