แสดงความยินดี บุคคลดีเด่นคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แสดงความยินดี บุคคลดีเด่นคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดี กับครูและนักเรียน ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ จาก พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานผู้มอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน, นายเด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย, นายเมธา นาคะ ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกชมรมคนดีศรีเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ครั้งนี้  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม   จำนวน ๖ คน ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย คุณครูเบญ เครือสาร  คุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ    นายณัฐพล ทองคำ (ประธานนักเรียน)  นางสาวยุวรีย์ ศรีพรม และนางสาววนิดา ธิยะคำ ขอแสดงความยินดี

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท