ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านแผนงานงบประมาณ การเงินและบัญชี

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านแผนงานงบประมาณ การเงินและบัญชี

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ และทีมงานฝ่ายบริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำโดยนายวชิระ ใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านแผนงานงบประมาณ การเงินและบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย