โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม OBEC Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม OBEC Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม OBEC Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562  Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด