โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาค นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และคณะครู ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลและพัฒนานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย