โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ในรูปแบบ On Line โดยมีนางยุพินภรณ์วงศ์ชัยอำนวยการโรงเรียนนายไพชยนต์ออนตะไคร้นายธรรมรัตน์นามศิริผู้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์) และได้รับเกียรติจากนางโสภาชวนวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนายชัยวุฒิแปงหล้าศึกษานิเทศก์และพระครูวิสิฐวรนารถปิยวณโณเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาได้ร่วมนาเสนอและให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนมาตลอดจนการประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ช่วงเย็น)

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ช่วงเช้า)