โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
9-13 มี.ค. รับสมัคร ณ ห้องวิชาการ
21 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
26 มี.ค. สอบคัดเลือก
30 มี.ค. ประกาศผลสอบ
31 มี.ค. มอบตัว ณ หอประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เบอร์โทรศัพท์ 085-6201998, 084-1736460

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย