โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน “พลเมืองดี มีคุณธรรม” จากท่านพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานผู้มอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี 2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายเด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย, นายเมธา นาคะ ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกชมรมคนดีศรีเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ครั้งนี้  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม  ครูและนักเรียนได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงราย จำนวน 5 คน คือ มีครูจำนวน2คน คือคุณครูญาณิน วิริจินดา คุณครูไพชยนต์ ออนตะไคร้  นักเรียนจำนวน 3 คน  นายภูมิรพี จอมสวรรค์ นายธนวัฒน์ กองพีระ นางสาวธารารัตน์  รุ่งเรือง ขอแสดงความยินดี

โดยในงานทางโรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการองค์กรส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น นำเสนอในรูปแบบคุณครบวงจร และนำผลิตภัณฑ์จากโครงงานคุณธรรมมาจัดจำหน่าย และนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)