โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน “พลเมืองดี มีคุณธรรม” จากท่านพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานผู้มอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี 2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายเด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย, นายเมธา นาคะ ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกชมรมคนดีศรีเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ครั้งนี้  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม  ครูและนักเรียนได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงราย จำนวน 5 คน คือ มีครูจำนวน2คน คือคุณครูญาณิน วิริจินดา คุณครูไพชยนต์ ออนตะไคร้  นักเรียนจำนวน 3 คน  นายภูมิรพี จอมสวรรค์ นายธนวัฒน์ กองพีระ นางสาวธารารัตน์  รุ่งเรือง ขอแสดงความยินดี

โดยในงานทางโรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการองค์กรส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น นำเสนอในรูปแบบคุณครบวงจร และนำผลิตภัณฑ์จากโครงงานคุณธรรมมาจัดจำหน่าย และนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา