โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

14-15 มีนาคม 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงคราม รองฯผู้อำนวยการ  กลุ่มงานแผนงานฯประกันคุณภาพ  กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์  ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย