โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2565

14-15 มีนาคม 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงคราม รองฯผู้อำนวยการ  กลุ่มงานแผนงานฯประกันคุณภาพ  กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์  ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท