มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิตแด่ รองผู้อำนวยการสิงห์ชัย พันธ์ประยูร กับ ครูว่อง สันกว้าน ในวาระเกษียนอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน องค์กรส่วนท้องถิ่น มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เมื่อ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง

https://www.facebook.com/school.wrk41

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด