มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิตแด่ รองผู้อำนวยการสิงห์ชัย พันธ์ประยูร กับ ครูว่อง สันกว้าน ในวาระเกษียนอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน องค์กรส่วนท้องถิ่น มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เมื่อ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง

https://www.facebook.com/school.wrk41

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)