มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

มุทิตา กษิณานุสรณ์ “ข้าราชการครู ผู้สร้างคน”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิตแด่ รองผู้อำนวยการสิงห์ชัย พันธ์ประยูร กับ ครูว่อง สันกว้าน ในวาระเกษียนอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน องค์กรส่วนท้องถิ่น มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เมื่อ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง

https://www.facebook.com/school.wrk41

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท