กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมและเครื่องดื่ม โดย มีนางสิรินภา แสงสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ และนายกรณิศ กุสาวดี พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายหัวข้อ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก และการฝึกปฏิบัติอาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด