กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมและเครื่องดื่ม โดย มีนางสิรินภา แสงสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ และนายกรณิศ กุสาวดี พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายหัวข้อ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก และการฝึกปฏิบัติอาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท