กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนม เครื่องดื่ม และการฝึกปฏิบัติอาชีพ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมและเครื่องดื่ม โดย มีนางสิรินภา แสงสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งก่อ และนายกรณิศ กุสาวดี พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายหัวข้อ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก และการฝึกปฏิบัติอาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)