Goodbye Mr.Simon

Mr.Humble Simon คุณครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พูดแสดงความรู้สึกต่อคุณครูและนักเรียน ในโอกาสที่จะได้เดินทางกลับประเทศแคเมอรูนเพื่อไปประกอบธุรกิจ และดูแลครอบครัว…และในโอากสเดียวกันนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ได้มอบของทีระลึกให้กับคุณครูไซม่อน … Goodbye Mr.Simon

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย