โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

โทรศัพท์ : 053-953275-6

อีเมล : wiangchiangrung41@gmail.com

สถานที่ตั้งโรงเรียน