ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ หนองผือ (ศิษย์เก่า ปี 2543) รองผู้จัดการโรงงานบริษัทเมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ ให้กับนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

1 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
95
98
116
65
57
62
ศูนย์สืบค้น (ICT)
95
98
116
65
57
62
ลานออกกำลังกาย/ สนามกีฬา
95
98
116
65
57
62
ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง
95
98
116
65
0
62
หอประชุมหลังใหญ่/ หลังเล็ก
95
98
116
65
57
62
ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง ๑
95
98
116
65
57
62

2 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
วัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปู่ขาน) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
95
98
116
65
57
62
วัดศรีดอยเรือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
95
98
116
65
57
62
วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
95
98
116
65
57
62
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๓๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
95
98
116
65
0
62
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
95
98
116
65
57
62
วนอุทยานวัดเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
95
98
116
65
57
62
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5
10
10
65
57
62
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
5
10
10
65
57
62

3. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
95
7
พระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เขตการค้าชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
หอฝิ่น จังหวัดเชียงราย

4. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
98
6
กว๊านพะเยาทะเลสาบน้ำจืด จังหวัดพะเยา
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา
วัดติโลกอาราม (วัดกลางน้ำกว๊านพะเยา) จังหวัดพะเยา
วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) จังหวัดพะเยา

5. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
113
6
วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย
วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
ตลาดเมืองเก่า ๘๐๐ ปี กรุงสุโขทัย ถนนคนเดินสุโขทัย
โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสังคโลกสุโขทัย บ้านทุ่งหลวง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย
วัดนางพญา จังหวัดสุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มเตาเผาสังคโลก เตาทุเรียงบ้านป่ายาง จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มเตาเผาสังคโลก เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น จังหวัดสุโขทัย

6. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
65
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

7. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดลำปาง
57
4
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง จังหวัดลำปาง
วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาร์ จังหวัดลำปาง

8. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
62
4
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดชลบุรี
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Nation Science Museum) จังหวัดปทุมธานี
สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี