โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทัน สื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงราย ปี 2

โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทัน สื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงราย ปี 2

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทัน สื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงราย ปี 2 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง”กิจกรรมหยุดการบูลลี่การกลั่นแกล้งเพศทางเลือก(LGBTQ)ในสื่อสังคมออนไลน์ (Fake News)”วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย