โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และนักเรียนชั้นม.1,ม.2 ซึ่งเข้าอบรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน https://www.facebook.com/school.wrk41/?view_public_for=106293661119834

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย