โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และนักเรียนชั้นม.1,ม.2 ซึ่งเข้าอบรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน https://www.facebook.com/school.wrk41/?view_public_for=106293661119834

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด