กิจกรรมโรงเรียน

แสดงความยินดี นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด